Jeroen Dewulf

E-mail
jeroen.dewulf@ugent.be
Telefoon
09 264 75 43
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Diergeneeskundige epidemiologie
Diergeneeskundige conservatiegeneeskunde, preventieve geneeskunde en hygiëne
Veterinaire volksgezondheid
Opleidingsonderdelen
Epidemiologie en economie van de diergezondheidszorg
Bedrijfsdiergeneeskunde van de nutsdieren, met kliniek II

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
hoogleraar
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 75 43
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.