Tom Mestdag

E-mail
tom.mestdag@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Differentiaalmeetkunde
Differentiaalvergelijkingen en wiskundige natuurkunde
Klassieke mechanica
Opleidingsonderdelen
Differentiaalmeetkunde I

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Wiskunde: Analyse, Logica en Discrete Wiskunde

Functie
gastprofessor
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 49 12
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.