Stijn Vansteelandt

E-mail
stijn.vansteelandt@ugent.be
Telefoon
09 264 47 76
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Epidemiologie
Kanstheorie
Statistiek
Opleidingsonderdelen
Causale analyse en ontbrekende gegevens
Causaliteit en ontbrekende gegevens
Statistiek III: regressieanalyse
Statistiek en farmaceutische data-analyse

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
hoogleraar
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Telefoon
09 264 47 76
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.