Wim Van Paepegem

E-mail
wim.vanpaepegem@ugent.be
Telefoon
09 331 04 32
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Klassieke mechanica
Composieten
Computer aided engineering and simulatie
Opleidingsonderdelen
Mechanica van materialen
Modellering van mechanisch materiaalgedrag
Composieten

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde

Functie
hoogleraar
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 46
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
46 Metallurgie, gelijkvloerse verdieping lokaal 063
Telefoon
09 331 04 32
Telefoon Secretariaat
09 264 58 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.