Wim Van Paepegem

E-mail
wim.vanpaepegem@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Mechanica van materialen
Modellering van mechanisch materiaalgedrag
Composieten

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde

Functie
hoogleraar
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 46
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
46 Metallurgie, gelijkvloerse verdieping lokaal 063
Telefoon
09 331 04 32
Telefoon Secretariaat
09 331 17 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.