Steven Vanderputten

E-mail
steven.vanderputten@ugent.be
Telefoon
09 331 02 19
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Cultuurgeschiedenis
Politieke geschiedenis
Middeleeuwen (vie-xve eeuw)
Opleidingsonderdelen
Heuristiek: Middeleeuwen
Onderzoeksproject

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
hoogleraar
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 2de verdieping lokaal 017
Telefoon
09 331 02 19
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.