Ignaas Devisch

E-mail
ignaas.devisch@ugent.be
Telefoon
09 332 55 01
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Ethica
Sociale en politieke filosofie
Gezondheidszorg
Opleidingsonderdelen
Levensbeschouwelijke, maatschappelijke en ethische aspectenin de gezondheidszorg
Filosofische en ethische vraagstukken in de ergotherapie
Filosofische en ethische vraagstukken in de gezondheidszorg

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Functie
hoofddocent
Adres
C. Heymanslaan 10, 6K3
9000 Gent
Telefoon
09 332 55 01

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.