Ignaas Devisch

E-mail
ignaas.devisch@ugent.be
Telefoon
09 332 55 01
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Ethica
Sociale en politieke filosofie
Gezondheidszorg
Opleidingsonderdelen
Filosofische en ethische vraagstukken in de ergotherapie
Filosofische en ethische vraagstukken in de gezondheidszorg
Exploratie: arts in de maatschappij V

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Functie
hoofddocent
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 42 - verdieping 6
9000 Gent
Telefoon
09 332 55 01
Telefoon Secretariaat
09 332 36 28

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.