Nico Callewaert

E-mail
nico.callewaert@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Biotechnologie van fungi
Glycobiologie
Biomoleculaire productiemethoden

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biochemie en Microbiologie

Functie
hoogleraar
Adres
Technologiepark-Zwijnaarde 75, FSVMII
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
75 VIB - UGent / FSVM 2 (Locus) - Resto Ardoyen, 1ste verdieping lokaal 112
Telefoon Secretariaat
09 264 52 34

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde

Functie
Geassocieerd lid
Adres
Technologiepark-Zwijnaarde 75, FSVMII
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
75 VIB - UGent / FSVM 2 (Locus) - Resto Ardoyen, 1ste verdieping lokaal 112
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.