André Turtelboom

E-mail
andre.turtelboom@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Biocentrum AgriVet

Functie
melkveehouder
verantw. melkveehouderij
Adres
Proefhoevestraat 18
9090 Melle
Telefoon
09 264 90 81

Directie Gebouwen en Facilitair Beheer

Functie
huisbewaarder
Adres
Proefhoevestraat 12
9090 Melle
Telefoon
09 264 71 25
09 264 90 81
Telefoon Secretariaat
09 264 31 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.