Dirk Vandermeersch

E-mail
dirk.vandermeersch@ugent.be
Telefoon
09 264 69 23
Categorie
gastprofessor

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 69 23
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.