Sofie Van Bauwel

E-mail
sofie.vanbauwel@ugent.be
Telefoon
09 264 67 99
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Culturele mediastudies
Film- en televisiestudies
Gender- en mediastudies
Opleidingsonderdelen
Media en gender
Televisiestudies
Media en gender

Entiteiten

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Communicatiewetenschappen

Functie
hoofddocent
vakgroepvoorzitter
Adres
Korte Meer 7-9-11
9000 Gent
Telefoon
09 264 67 99
Telefoon Secretariaat
09 264 68 90

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.