Tom Coenye

E-mail
tom.coenye@ugent.be
Telefoon
09 264 81 41
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Microbiële moleculaire biologie
Bacteriologie
Microbiologie
Opleidingsonderdelen
Algemene microbiologie
Infectieziekten en antimicrobiële therapie
Actuele thema's in de microbiologie

Entiteiten

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Vakgroep Farmaceutische Analyse

Functie
hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent
Werkplaats
Farmacie, 1ste verdieping lokaal 049
Telefoon
09 264 81 41
Telefoon Secretariaat
09 264 80 90

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.