Bart Verloo

E-mail
bart.verloo@ugent.be
Telefoon
09 264 64 56
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving

Functie
secretaris
Geassocieerd lid
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 3de verdieping lokaal 084
Telefoon
09 264 64 56
Telefoon Secretariaat
09 264 64 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.