Veerle Van De Velde

E-mail
veerle.vandevelde@ugent.be
Telefoon
09 264 44 73
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie

Functie
vakgroepsecretaris
Adres
Krijgslaan 281, S4
9000 Gent
Werkplaats
S4, gelijkvloerse verdieping lokaal 006
Telefoon
09 264 44 73
Telefoon Secretariaat
09 264 44 73
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.