Bob De Clercq

E-mail
bob.declercq@ugent.be
Telefoon
09 264 49 39
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Werkplaats
S9, 3de verdieping lokaal 006A
Telefoon
09 264 49 39
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.