Ria Spiessens

E-mail
ria.spiessens@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
logistiek bediende
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Werkplaats
D4 - Klinieken, gelijkvloerse verdieping lokaal 006
Telefoon
09 264 75 30
0477 75 14 97
09 331 30 10
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61

Directie Gebouwen en Facilitair Beheer

Functie
huisbewaarder
Adres
De Pintelaan 260 C
9000 Gent
Telefoon
09 264 71 25
09 331 30 10
0477 75 14 97
Telefoon Secretariaat
09 264 31 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.