Ellen Van Praet

E-mail
ellen.vanpraet@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Pragmatiek
Discoursanalyse
Sociolinguïstiek
Opleidingsonderdelen
Theorie van de meertalige en interculturele communicatie
Organisaties en communicatie
Engels: Bedrijfs- en publiekscommunicatie I

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
hoofddocent
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.