Ellen Van Praet

E-mail
ellen.vanpraet@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Pragmatiek
Discoursanalyse
SociolinguĆÆstiek
Opleidingsonderdelen
Theorie van de meertalige en interculturele communicatie
Organisaties en communicatie
Engels: Bedrijfs- en publiekscommunicatie I

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
hoofddocent
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.