Yves Jorens

E-mail
yves.jorens@ugent.be
Telefoon
09 264 68 63
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Legal clinic laboratorium sociaal recht
EU sociaal recht en internationale tewerkstelling

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
hoogleraar
Adres
Voldersstraat 3
9000 Gent
Werkplaats
Emile Braunschool, 1ste verdieping lokaal 017
Telefoon
09 264 68 63
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.