Anne-Laure Van Bruaene

E-mail
annelaure.vanbruaene@ugent.be
Telefoon
09 331 02 49
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Cultuurgeschiedenis
Opleidingsonderdelen
Geschiedenis en cultuur van de Nederlanden
Historische antropologie van de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd
Inleiding tot het historisch onderzoek

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
hoofddocent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 3de verdieping lokaal 016
Telefoon
09 331 02 49
Telefoon Secretariaat
09 331 02 25
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.