Frederik Vandendriessche

E-mail
frederik.vandendriessche@ugent.be
Telefoon
09 264 69 09
Categorie
gastprofessor
Opleidingsonderdelen
Bestuursrecht
Energierecht

Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht

Functie
gastprofessor
Onbezold. gastprof.
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 69 09
Telefoon Secretariaat
09 264 68 97

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.