Koen Deforce

E-mail
koen.deforce@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
hoofddocent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Telefoon
0473 88 19 14
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.