Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
hoofddocent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Rozier 44
9000 Gent
Telefoon
0472 31 93 49
Telefoon Secretariaat
09 264 40 64
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.