Jan Tolleneer

E-mail
jan.tolleneer@ugent.be
Telefoon
09 264 63 69
Categorie
gastprofessor
Opleidingsonderdelen
Grondslagen en geschiedenis van de lichamelijke opvoeding en de sport

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Watersportlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 63 69
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.