Jan Tolleneer

E-mail
jan.tolleneer@ugent.be
Telefoon
09 264 63 69
Categorie
gastprofessor
Opleidingsonderdelen
Grondslagen en geschiedenis van de lichamelijke opvoeding en de sport

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Watersportlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 63 69
Telefoon Secretariaat
09 264 63 27
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.