Veronique Van Speybroeck

E-mail
veronique.vanspeybroeck@ugent.be
Telefoon
09 264 65 58
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Elektronische structuur en elektrische eigenschappen
Katalyse
Multischaal modellering
Opleidingsonderdelen
Atoom- en molecuulfysica
Natuurkunde III
Statistische fysica en moleculaire structuur
Atoom- en molecuulfysica
Moleculaire modellering van industriële processen

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Toegepaste Fysica

Functie
hoogleraar
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 46
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 65 58
Telefoon Secretariaat
09 264 38 29

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.