Bart De Pauw

E-mail
bart.depauw@ugent.be
Telefoon
09 264 77 17
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Morfologie

Functie
technisch coördinator
Adres
Salisburylaan 133, D5 ingang 78
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 77 17
Telefoon Secretariaat
09 264 77 11
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.