Hilde Van Keer

E-mail
hilde.vankeer@ugent.be
Telefoon
09 264 86 62
09 331 03 18
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Onderwijskunde – microniveau: leerdoelen, werkvormen, leerstof, media, evaluatie
Instructiepsychologie en ontwerpkunde
Vakdidaktiek
Opleidingsonderdelen
Zorg, coaching en begeleiding in het onderwijs
Taal in kleuter- en lager onderwijs

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
hoofddocent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 86 62
09 331 03 18
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.