Johan Haentjens

E-mail
johan.haentjens@ugent.be
Categorie
praktijkassistent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Functie
praktijkassistent
Adres
Watersportlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Lichamelijke Opvoeding, gelijkvloerse verdieping lokaal 005
Telefoon
09 264 86 34
Telefoon Secretariaat
09 264 63 27
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.