Frieke Vancoillie

E-mail
frieke.vancoillie@ugent.be
Telefoon
09 264 61 08
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Bosbouw
Algemene en interdisciplinaire aardwetenschappen
Toegepaste aardwetenschappen: ertsgeologie - petroleumgeologie - exploratie - remote sensing - pollutie
Opleidingsonderdelen
Teledetectie
Landinformatiesystemen

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Omgeving

Functie
docent tenure track
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 61 08
Telefoon Secretariaat
09 264 60 53

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.