Paulina van der Zee

E-mail
paulina.vanderzee@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Entiteit Academisch Erfgoed en Archief
Gents Universiteitsmuseum

Functie
coörd. onderwijs-onderz. α-wet.
Adres
Krijgslaan 281, S30
9000 Gent

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.