Bart Merci

E-mail
bart.merci@ugent.be
Telefoon
09 264 33 14
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Massa- en warmteoverdracht
Vloeistofdynamica en stromingsmechanica
Verbrandingstechniek en branddynamica
Opleidingsonderdelen
Warmte- en verbrandingstechniek
Modelleren van turbulentie en verbranding
Actieve brandbeveiliging II: rook- en warmtebeheersing
Actieve brandbeveiliging II: rook- en warmtebeheersing
Actieve brandbeveiliging II: rook- en warmtebeheersing

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Bouwkundige Constructies

Functie
hoogleraar
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 60
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 33 14
Telefoon Secretariaat
09 264 55 35

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.