Joris Walraevens

E-mail
joris.walraevens@ugent.be
Telefoon
09 264 89 02
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Discrete wiskunde II
Wachtlijnanalyse en simulatie
Onderzoeksproject

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

Functie
hoofddocent
vakgroepvoorzitter
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent
Telefoon
09 264 89 02
Telefoon Secretariaat
09 264 34 12
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.