Torsten Leuschner

E-mail
torsten.leuschner@ugent.be
Telefoon
09 264 40 84
09 264 40 85
0498 81 79 27
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Taalkunde van de germaanse talen
Diachrone taalkunde
Contrastieve taalkunde
Opleidingsonderdelen
Duitse taalvaardigheid I: taalverwerving
Duitse taalkunde: variatielinguïstiek: bijzondere vraagstukken
Duitse taalvaardigheid II
Economisch Duits

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
hoofddocent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 052
Telefoon
09 264 40 84
09 264 40 85
0498 81 79 27
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.