Wim De Waele

E-mail
wim.dewaele@ugent.be
Telefoon
09 331 04 83
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Destructieve testen
Vermoeiing en schadedetectie
Verbindingstechnieken
Opleidingsonderdelen
Dynamica van starre lichamen
Constructietechnieken
Productietechnieken en integrale kwaliteitszorg
Mechanische productietechnologie
Industriële productie

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering

Functie
hoofddocent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 46
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
46 Metallurgie, 1ste verdieping lokaal 009
Telefoon
09 331 04 83
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.