Frédérik Leliaert

E-mail
frederik.leliaert@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Biogeografie
Mariene ecologie
Populatiebiologie en -genetica
Opleidingsonderdelen
Beheer van biodiversiteit

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biologie

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 50 56

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.