Marc Brysbaert

E-mail
marc.brysbaert@ugent.be
Telefoon
09 264 94 25
09 264 64 07
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Corpuslinguïstiek
Geschiedenis van de psychologie
Cognitie, taal en geheugen
Opleidingsonderdelen
Psychologie

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimentele Psychologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 5de verdieping lokaal 034
Telefoon
09 264 94 25
09 264 64 07
Telefoon Secretariaat
09 264 64 07
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.