Marc Brysbaert

E-mail
marc.brysbaert@ugent.be
Telefoon
09 264 94 25
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Corpuslinguïstiek
Geschiedenis van de psychologie
Cognitie, taal en geheugen
Opleidingsonderdelen
Psychologie
Grondslagen van de psychologie

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimentele Psychologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 4de verdieping lokaal 013
Telefoon
09 264 94 25
Telefoon Secretariaat
09 264 64 07

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.