Freya Vander Laenen

E-mail
freya.vanderlaenen@ugent.be
Telefoon
09 264 69 47
09 264 84 61
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Criminografie en methoden van criminologisch onderzoek
Specifieke aanpak en behandeling van jeugddelinquenten en problematische jongeren
Modellen, processen en praktijken van strafuitvoering
Opleidingsonderdelen
Penologie
De welzijnszorg en het sociaal beleid
Forensisch welzijnswerk
Drugsfenomenen
Bachelorproef

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
hoofddocent
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Werkplaats
Universiteitstraat - Oude School, 3de verdieping lokaal 050
Spreekuren
wo 10.00 - 13.00
Telefoon
09 264 69 47
09 264 84 61
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.