Veerle Fievez

E-mail
veerle.fievez@ugent.be
Telefoon
09 264 90 02
09 264 90 01
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Microbiologie
Dierlijke productie
Voeding
Opleidingsonderdelen
Sustainable Animal Husbandry
Dierlijke productiebiologie
Dierlijke productiebiologie
Tropical Animal Production
Rundveevoeding

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Functie
hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Coupure Links 653, geb. F
9000 Gent
Werkplaats
Blok F - Resto, Eerste verdieping lokaal 042
Telefoon
09 264 90 02
09 264 90 01
Telefoon Secretariaat
09 264 90 01

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.