Marc Seynaeve

E-mail
marc.seynaeve@ugent.be
Telefoon
09 264 90 01
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Dierlijke productie
Levensmiddelenwetenschappen
Bio-imaging

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. F
9000 Gent
Werkplaats
Blok F - Resto, Eerste verdieping lokaal 033
Telefoon
09 264 90 01
Telefoon Secretariaat
09 264 90 01

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.