Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 1ste verdieping lokaal 017
Telefoon
09 331 01 66
09 264 47 17
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Chemie

Functie
Geassocieerd lid
Adres
Krijgslaan 281, S12
9000 Gent
Telefoon
09 264 47 17
Telefoon Secretariaat
09 264 44 21
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.