Peter Vandenabeele

E-mail
peter.vandenabeele@ugent.be
Telefoon
09 331 01 66
09 264 47 17
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Ontwikkeling van methoden en technieken (archeometrie, paleografie, oorkondenleer,...)
Analytische chemie
Spectroscopische methodes
Opleidingsonderdelen
Inleiding tot de natuurwetenschappen in de archeologie
Analyse en beeldvorming in de archeologie
Materiële cultuur en archeometrie

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 1ste verdieping lokaal 017
Telefoon
09 331 01 66
09 264 47 17
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Chemie

Functie
Geassocieerd lid
Adres
Krijgslaan 281, S3
9000 Gent
Telefoon
09 264 47 17
Telefoon Secretariaat
09 264 44 21

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.