Hilde Vandecasteele

E-mail
hilde.vandecasteele@ugent.be
Telefoon
09 264 59 17
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire Dienst Internationalisering FBW

Functie
beleidsmedewerker internationalis.
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 2de verdieping lokaal 030
Telefoon
09 264 59 17
Telefoon Secretariaat
09 264 59 10
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.