Jeroen Deploige

E-mail
jeroen.deploige@ugent.be
Telefoon
09 331 02 16
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Cultuurgeschiedenis
Middeleeuwen (vie-xve eeuw)
Ontwikkeling van methoden en technieken (archeometrie, paleografie, oorkondenleer,...)
Opleidingsonderdelen
Geschiedenis van de Middeleeuwen
Religie- en cultuurgeschiedenis van West-Europa

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
hoogleraar
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 2de verdieping lokaal 014
Telefoon
09 331 02 16
Telefoon Secretariaat
09 331 02 25
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.