Elfride De Baere

E-mail
elfride.debaere@ugent.be
Telefoon
09 332 51 86
09 332 24 77
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel FWO
UZ medewerker
Onderzoeksdisciplines
Medische wetenschappen
Opleidingsonderdelen
Ontwikkelingsgenetica en genregulatie
Humane genetica
Genoomdiagnostiek

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde

Functie
hoogleraar
FWO Fundamenteel klinisch mandaat
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 34 (MRB)
9000 Gent
Telefoon
09 332 51 86
09 332 24 77

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.