Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Functie
hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Salisburylaan 133, D1 ingang 24
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 74 51
09 264 74 55
Telefoon Secretariaat
09 264 74 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.