Annick Eelbode

E-mail
annick.eelbode@ugent.be
Telefoon
09 331 00 69
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Studieadvies

Team
Studentenpsycholoog
Functie
studieloopbaanadviseur
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 1ste verdieping lokaal 047
Telefoon
09 331 00 69
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.