Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid

Functie
hoogleraar
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Telefoon
09 264 61 80
Telefoon Secretariaat
09 264 61 77
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.