Peter Van Eenoo

E-mail
peter.vaneenoo@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Biomedische analyse I
Chemische en biomedische analyse

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Diagnostische Wetenschappen

Functie
hoogleraar
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Ottergemsesteenweg 460, Nieuwbouw practica FFW/FGE
9000 Gent
Werkplaats
Nieuwbouw practica FFW/FGE en docolab, 3de verdieping lokaal 004
Telefoon
09 331 32 91
09 331 32 90
09 331 32 92
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.