Peter Van Eenoo

E-mail
peter.vaneenoo@ugent.be
Telefoon
09 331 32 91
09 331 32 90
09 331 32 92
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Opleidingsonderdelen
Biomedische analyse I
Chemische en biomedische analyse

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Diagnostische Wetenschappen

Functie
hoogleraar
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 30
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 331 32 91
09 331 32 90
09 331 32 92

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.