Ann Van Soom

E-mail
ann.vansoom@ugent.be
Telefoon
09 264 75 50
09 264 75 61
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Geneeskunde van de gezelschapsdieren, met kliniek III

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
gewoon hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Werkplaats
D4 - Klinieken, gelijkvloerse verdieping lokaal 029
Telefoon
09 264 75 50
09 264 75 61
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.