Isabelle Devos

E-mail
isabelle.devos@ugent.be
Telefoon
09 331 02 50
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Sociaal-economische geschiedenis
Familie en socialisatie, demografie en menselijke biologie
Opleidingsonderdelen
Historische demografie
Databeheer en statistiek voor historici
Historische praktijk II: Vroegmoderne Tijd
Geboorte, huwelijk en dood: levenslopen van de Oudheid tot vandaag

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
hoofddocent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 3de verdieping lokaal 017
Telefoon
09 331 02 50
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.