Gert Peersman

E-mail
gert.peersman@ugent.be
Telefoon
09 264 35 14
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Econometrie
Macro-economie
Monetaire economie
Opleidingsonderdelen
Monetaire economie
Monetaire theorie en beleid
Actuele economische problemen

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Economie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Sint-Pietersplein 5
9000 Gent
Telefoon
09 264 35 14
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.