Gert Peersman

E-mail
gert.peersman@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Monetaire economie
Monetaire theorie en beleid
Actuele economische problemen

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Economie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Sint-Pietersplein 5
9000 Gent
Telefoon
09 264 35 14
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.