Hilde De Rooster

E-mail
hilde.derooster@ugent.be
Telefoon
09 264 77 00
09 331 30 81
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Klinische diergeneeskunde
Diergeneeskundige morfologie en pathologie
Opleidingsonderdelen
Bijzondere heelkunde met kliniek
Kliniek gezelschapsdieren met veterinaire volksgezondheid en radioprotectie
Advanced Clinical Training in Small Animal Soft Tissue Surgery

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Kleine Huisdieren

Functie
hoofddocent
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 20
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 77 00
09 331 30 81
Telefoon Secretariaat
09 264 77 00

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.