Indra De Borle

E-mail
indra.deborle@ugent.be
Telefoon
09 332 53 79
09 332 67 30
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie

Functie
technicus
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 38 (MRB2)
9000 Gent
Werkplaats
tweede verdieping lokaal 004
Telefoon
09 332 53 79
09 332 67 30
Telefoon Secretariaat
09 332 31 18
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.